Vítejte na webu ÚJEZDSKÝCH STUDÁNEK   

 

Historie studánek:

Na jaře roku 2010 se rozhodlo několik občanů a rodáků z Újezda založit sdružení, které bude působit v oblasti životního prostředí v obci. Ustavující schůze se zúčastnilo 26 zakládajících členů. Činnost OS řídí sedmičlený výbor s předsedou, kterým byl zvolen pan Zdeněk Matoušek. Občanské sdružení bylo zaregistrováno pod názvem Újezdské studánky. Koncem roku 2014 bylo evidováno 50 členů z toho 30 přespolních.

Počátkem roku 2016 bylo občanské sdružení přejmenováno na ÚJEZDSKÉ STUDÁNKY z.s.

V roce 2022 má zapsaný spolek celkem 52 členů z toho 22 přespolních.

 

Výroční členská schůze se uskutečnila dne 7.1.2023 v hasičce v Újezdu u Rosic od 15:00 hod. Bylo přítomno 52 % členů. schůze byla usnášeníschopná. Program jednání byl následující:

 

1) Přivítání členů a hostů, volba návrhové komise.

2) Zpráva o činnosti spolku za předešlé období. 

3) Hospodaření spolku.

4) Zpráva revizní komise.

5) Plán činnosti spolku na rok 2023.

6) Různé - diskuze.

7) Usnesení a závěr.

Schůze byla ukončena v 17:30 hod.
 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

účet: 6088017399/0800