Vítejte na webu ÚJEZDSKÝCH STUDÁNEK   

 

Historie studánek:

Na jaře roku 2010 se rozhodlo několik občanů a rodáků z Újezda založit sdružení, které bude působit v oblasti životního prostředí v obci. Ustavující schůze se zúčastnilo 26 zakládajících členů. Činnost OS řídí sedmičlený výbor s předsedou, kterým byl zvolen pan Zdeněk Matoušek. Občanské sdružení bylo zaregistrováno pod názvem Újezdské studánky. Koncem roku 2014 bylo evidováno 50 členů z toho 30 přespolních.

Počátkem roku 2016 bylo občanské sdružení přejmenováno na ÚJEZDSKÉ STUDÁNKY z.s.

V roce 2023 má zapsaný spolek celkem 52 členů z toho 22 přespolních.

 

Výroční členská schůze se uskuteční dne 9.12.2023 v hasičce v Újezdu u Rosic od 16:00 hod.  Program jednání bude následující:

 1. Zahájení, přivítání členů a hostů
 2. Volba návrhové a volební komise
 3. Zpráva o činnosti spolku
 4. Hospodaření spolku
 5. Volba předsedy a místopředsedy
 6. Volba výboru
 7. Volba kontrolní komise
 8. Členská základna spolku
 9. Plán činnosti spolku na rok 2024
 10.  Různé – diskuze
 11. Zpráva návrhové komise
 12. Usnesení
 13. Závěr

Za ÚJEZDSKÉ STUDÁNKY z.s. dne 25. 10. 2023 

Mgr. Zdeněk Tesař, předseda 
 

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

účet: 6088017399/0800